Ekstremt vejr - sne, oversvømmelse, hede

Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) i Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Beredskab, leder eller medarbejder i Aalborg Kommune kontakter Beredskabscenterets Kommunikation og Vagtcentral (KVC) eller Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral (ÆHV) og orienterer om vejrsituationen.

ÆHV vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef, der vurderer situationen og herefter tager stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter ÆHV derefter KVC med henblik på aktivering af sundhedsberedskab.

Casemix

  • Det er uforsvarligt at færdes udendørs på grund af ekstremt stormvejr, snevejr - der afvikles kun livsnødvendige besøg ved borgere.
  • Koordinering af nødvendig udbringning af mad - Myndighedsafdelingens ansvar.
  • Ekstreme oversvømmelser i visse boligområder – sundhedsrisiko, eksempelvis forurenet drikkevand.
  • Hedebølge - dehydrering af ældre og sårbare borgere. Planlæg strategi for væskebehandling.

Nyttige hjemmesider

Actioncards

Print alle punkter

Del indhold