Instruks for håndtering af dokumentation i papirjournal ved IT-nedbrud

Instruks for håndtering af dokumentation i papirjournal i situationer, hvor IT-systemer ikke kan anvendes.

Situation

Der opleves IT-nedbrud, så Cura ikke kan anvendes til dokumentation.

Kontorchef for IT og Digitalisering beslutter ikrafttrædelse af instruks for håndtering af dokumentation på papir.

Forud for beslutningen orienteres direktøren telefonisk om situationen. FL orienteres pr. mail om, at instruksen er aktiveret.

Formål

At sikre korrekt håndtering af dokumentation i papirjournaler ved IT-nedbrud.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse:
Når aktiveret af IT og Digitalisering

 

Udarbejdet af:
Kvalitets- og Innovationsenheden
Cura Læringscenter og
IT og Digitalisering

 

Godkendt af:
Forvaltningsledelsen
21. december 2020

 

Ansvarlig for revision:
Kvalitets- og Innovationsenheden