Beredskab og alarmering

Aalborg Kommunes beredskabsplaner skal sikre, at kommunen opretholder et serviceniveau, der ligger så tæt på det vedtagne som muligt i situationer, hvor driftsbetingelserne ikke er normale.

Beredskabsplaner skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der er vedtaget eller ønsket - også i situationer hvor betingelserne for drift ikke er normale.

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor dette ikke er muligt. Her er planerne det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til situationen på rette niveau.

Målet er at yde en service så tæt på det vedtagne eller ønskede niveau som muligt og få genetableret det normale serviceniveau så hurtigt som muligt.

Print alle punkter

Del indhold

Tilkaldeplan

Senior og Omsorgs tilkaldeplan (kan kun tilgås fra en AAK-PC).