Beredskab og alarmering

Ældre- og Handicapforvaltningens beredskabsplan skal sikre, at forvaltningen opretholder et serviceniveau, der ligger så tæt på det vedtagne som muligt, i situationer hvor driftsbetingelserne ikke er normale.

Ældre- og Handicapforvaltningens Beredskabsplan skal sikre, at forvaltningen fortsat kan yde den service, der er vedtaget eller ønsket - også i situationer hvor betingelserne for drift ikke er normale.

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til situationen på rette niveau.

Målet er at yde en service, så tæt på det vedtagne eller ønskede niveau som muligt og få genetableret det normale serviceniveau så hurtigt som muligt.

Udover forvaltningens egen beredskabsplan kan man også finde Sundhedsberedskabsplanen for hele Aalborg Kommune nedenfor.

Sundhedsberedskabsplan for Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningens beredskabsplan

Nedsættelse og aktivering af krisestabe

Actioncards - Det skal du gøre:

Del indhold

Indsatsplan for COVID-19 (Coronavirus)