Beredskab og alarmering

Beredskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Ældre- og Handicapforvaltningens ansvar og opgaver med at opretholde et vist serviceniveau, der ligger så tæt på det vedtagne niveau som muligt.

Det samlede beredskab består af en beredskabsplan, som hovedsagligt vedrører overordnede overvejelser samt den helt centrale tilkaldeplan efter hvilken et eventuelt beredskab iværksættes. Herudover er der delplaner for de enkelte institutioner, hvor blandt andet det lokale brandberedskab samt evakueringsplaner fremgår.

Endelig er der en sundhedsberedskabsplan, der er gældende for hele Aalborg Kommune. 
 
Beredskabsplanen er ikke blot en ”katastrofeplan”, men et værktøj til at sikre, at forvaltningen fortsat kan yde den service, der politisk er vedtaget – også i situationer hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Forhold kan opstå, så dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til denne situation på rette niveau, såvel politisk som administrativt. 

Beredskabsplaner

Actioncards - hvad gør jeg

Del indhold