Tilsyn

Der skal én gang om året foretages et uanmeldt tilsyn pr. plejehjem. Hvis tilsynspunkterne i forhold til punktplanen ikke overholdes, skal der udarbejdes skriftlig afrapportering. Denne rapport vil være synlig på siden om det enkelte plejehjem.

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke blot en kontrol, men er dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

Punktplan for tilsyn

Del indhold