Politianmeldelse

Strafbare handlinger politianmeldes i Senior og Omsorg.

Aalborg Kommunes udgangspunkt er, at alle strafbare handlinger skal politianmeldes.

Der kan dog opstå situationer, hvor lederen må respektere, at forurettede ikke ønsker at anmelde forholdet. Dette kunne være tilfældet ved mindre forseelser.

Ved tvivl om, hvorvidt der i en konkret situation bør ske en politianmeldelse, kan ledere i forvaltningens tilbud få vejledning ved henvendelse til nærmeste leder eller hos forvaltningens jurister. 

Print alle punkter

 

 

 

 

 

 

 

Del indhold

Jurist Ann Lindgård Petersen

Handicapsekretariat
Ældre- og Handicapforvaltningen
Aalborg Kommune
Storemosevej 17 - 21
9310 Vodskov

E-mail: alpn-aeh@aalborg.dk
Direkte: 99 82 74 11