Magtanvendelse

Instrukserne vedrørende magtanvendelse flyttes til Vores Intra. Du kan allerede nu finde instrukserne, som gælder i Senior og Omsorg i Vores Intra

 Generelle instrukser

Ældre og handicap

Instrukser som gælder for alle voksne, der har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, uanset om denne funktionsnedsættelse skyldes en erhvervet fremadskridende mental svækkelse (som eksempelvis demens) eller ej:

Særligt for ældreområdet

Instrukser som alene gælder for personer, der har en psykisk nedsat funktionsevne som følge af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse (som eksempelvis demens):

Særligt for handicapområdet

Instrukser som alene gælder for personer, der har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som IKKE er en konsekvens af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse:

Brug af tvang udenfor serviceloven

Del indhold