Magtanvendelse

Instrukserne vedrørende magtanvendelse er revideret januar 2020

Generelle instrukser

 Ældre og handicap

Ældre + Handicap - Instrukser som gælder for alle voksne som har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne uanset om denne funktionsnedsættelse skyldes en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, (som eksempelvis demens), eller ej.

Særligt for ældreområdet

Ældre - Instrukser som alene gælder for personer som har en psykisk nedsat funktionsevne som følge af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, (som eksempelvis demens)

 Særligt for handicapområdet

Handicap - Instrukser som alene gælder for personer som har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne som IKKE er en konsekvens af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse 

Brug af tvang udenfor serviceloven

 

Del indhold